Wat zijn dienstencheques?

Een dienstencheque is een betaalmiddel met een financiële tegemoetkoming van de overheid. 

Het biedt particulieren (u als gebruiker) de kans om aan een erkende onderneming buurtwerken of –diensten te betalen, die verricht worden door een werknemer die door de erkende onderneming in dienst is genomen met een arbeidsovereenkomst.


Hoeveel kost een dienstencheque?

Elke gebruiker kan jaarlijks 500 dienstencheques aankopen. Voor de eerste 400 cheques betaalt u 9 euro per cheque. Voor de laatste 100 cheques betaalt u 10 euro per cheque.

De werkelijke kost voor een dienstencheque bedraagt na belastingsvermindering 6,30 euro .

Waar kan ik dienstencheques bestellen?

Hier vindt u het online inschrijvingsformulier.

Hoeveel cheques kan ik bestellen per kalenderjaar?

Een gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (400 dienstencheques aan 9 euro en 100 dienstencheques aan 10 euro).

Een gezin kan maximaal 1 000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (800 dienstencheques aan 9 euro en 200 dienstencheques aan 10 euro). Ieder gezinslid dat meerderjarig is mag maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen.Onder ‘gezin’ wordt verstaan “alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres”.

Eenoudergezinnen, gehandicapte personen en ouders van minderjarige gehandicapte kinderen kunnen 2.000 dienstencheques van 9 euro per kalenderjaar bestellen.

Wat mag mijn huishoudhulp allemaal doen?

Huishoudhulp: schoonmaken met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, de bereiding van maaltijden, verstelwerk van strijkgoed. Essentieel is dat het gaat om hulp in de huishouding.

Hulp buiten huis kan onder de volgende voorwaarden: boodschappen voor het huishouden, strijkwerk in een strijkatelier (met inbegrip van het verstelwerk aan de te strijken stukken), hulp bij het vervoer van personen die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden of van een minderjarig kind, wiens handicap erkend is, van de gebruiker.


Kort samengevat gaat het over allerlei activiteiten die beantwoorden aan de dagelijkse
behoeften van de gebruiker.
Zijn dus uitgesloten van het systeem: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder en behangwerken, tuinonderhoud,…

Wat als mijn cheques verloren of gestolen zijn?

Dit kan u hier oplossen.

Wat is het maximum bedrag dat ik fiscaal kan inbrengen?

​Voor de gebruikers is het jaarlijks aftrekbaar bedrag beperkt tot 1.400 euro per persoon.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.


Sodexo stuurt u op 1 april van elk jaar een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Waar heb ik als zelfstandig werkende mama recht op?

De sociale verzekeringskassen kennen aan vrouwen die als zelfstandige werken bij de geboorte van hun kind 105 gratis dienstencheques toe om hen te helpen hun beroepsactiviteit na hun moederschapsverlof te hervatten zonder dat hun gezinsleven daaronder lijdt.

Om van deze moederschapshulp gebruik te kunnen maken, moet u een aanvraag indienen bij uw sociale verzekeringskas en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Uw dienstencheques zijn 8 maanden geldig. 

U kan elektronische of papieren dienstencheques gebruiken.

Krijg ik steeds dezelfde huishoudhulp?

Onze huishoudhulpen werken volgens een vast schema. Als u tevreden bent van uw huishoudhulp, komt deze op de afgesproken tijdstippen bij u langs.

Indien uw huishoudhulp afwezig is, zoeken wij naar een gepaste vervanging.

Moet ik thuis zijn als de huishoudhulp langskomt?

U hoeft niet thuis te zijn tijdens de prestatie van uw huishoudhulp.

Bij het eerste bezoek van uw huishoudhulp is het echter wel aangewezen om even kort uitleg te geven over de uit te voeren taken en om eventuele andere afspraken te maken (hoe wordt de sleutel overhandigd, waar liggen de cheques, waar vindt de huishoudhulp het poetsmateriaal, ...).

Wat als mijn huishoudhulp schade veroorzaakt?

Onze huisdhoudhulpen zijn verzekerd voor arbeidsongevallen en materiële schade.
U dient wel rekening te houden met een vrijstelling.

Indien er een geval van schade is, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de medewerkers op kantoor.
Wij streven er naar om dit voor iedereen zo correct mogelijk af te handelen.