Voortzetting WEL-care

Onlangs verstuurden wij onze klanten onderstaande nieuwsbrief ivm de overname van WEL-care:

Beste klant.

Begin 2017 heb ik WEL-care overgenomen van de familie van mijn vriendin-collega, wijlen Katrien Welvaert. Met deze brief wil ik mijzelf graag even kort voorstellen aan u. Net als Katrien ben ik 10 jaar geleden gestart met mijn eigen dienstencheque onderneming, Comforthome. Samen met de opvolgers van Katrien, Stephanie Welvaert, Frederik en Stefan Braet, heb ik beslist om WEL-care voort te zetten met dezelfde persoonlijke aanpak en inzet zoals Katrien en zij dit jarenlang hebben gedaan.

Graag wil ik u bedanken voor de vele jaren dat u reeds vertrouwen hebt gehad in WEL-care. Ik kan u geruststellen, door deze overname verandert er voor u als klant weinig. Zo blijven Marceline, Sigrid, Rosanne, Marleen en Bjorn u bedienen vanuit het kantoor aan Dorp 103 te Bassevelde. Onze huishoudhulpen zullen u thuis blijven helpen zoals u van hen gewend bent: met enthousiasme, plezier en de juiste attitude. Daarnaast wil ik mij samen met het ganse team terug focussen op een kwalitatieve en professionele dienstverlening waarbij een correcte, open communicatie en een langdurige samenwerking centraal staan.

WEL-care, u vaart er WEL bij, en zult dat ook in de toekomst blijven doen! 

Met propere groet,
Ingrid De Potter

Dienstencheques binnen 2 jaar zo goed als allemaal elektronisch.

Tegen eind 2017 zouden 9 op de 10 dienstencheques in Vlaanderen elektronisch moeten zijn. Dat heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) afgesproken met Sodexo. Het bedrijf zal ook de komende 2 jaar instaan voor het drukken en de uitgifte van de dienstencheques.

"Het is de bedoeling om tot meer dan negentig procent elektronische dienstencheques te komen tegen het einde van 2017", zegt Muyters. Op dit moment is zowat dertig procent al elektronisch. Voor de minister past de ambitie in de doelstelling om "alle dienstverlening radicaal digitaal te maken tegen 2020".

De afspraak om voor 90 procent te gaan, kwam er bij het afsluiten van de nieuwe overeenkomst voor de uitgifte van de dienstencheques. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen daarvoor bevoegd en Sodexo wist het contract opnieuw binnen te halen. "Met de keuze voor Sodexo is de continuïteit naar de gebruikers, de dienstenchequeondernemingen en de dienstenchequemedewerkers gegarandeerd", merkt Muyters daarbij nog op.

bron: Het Laatste Nieuws